• מייסד השיטה
  • מאמרים
  • קורסים והכשרות
  • מקום של כבוד
  • גלריה

מקום של כבודמייסד שיטת "שאי-הון" אונשי סידני שלמה פייגה.


ראש שיטת שאי-הון כיום, ומאמן בכיר.